Skip to main content

tv   Noticias Univision Washington  Univision  October 17, 2009 2:00am-2:30am EDT

2:00 am
/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/xñbñbwweeçbçu@ñ@ñb5pñ@çiçbçbs0çbç@zbñp5p5p%p=pi; ; s0 óíówb@b@b@ qqyyqqqqq:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2:01 am
2:02 am
2:03 am
2:04 am
2:05 am
2:06 am
?0ooo???'n? áá8u!2á@á@á@u!u!qáá@á@u!u!áááu!u!á@áá@u!u!áá@á@u!u!:á@átu!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!2u!2u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!u!2u!u!2u!2u!u!u!u!u!u!u!u!cc÷@
2:07 am
é é éxé>í ??0?0?0?0??/??0/// ?xññññ÷÷ñ?ñ?÷?÷?÷÷óx÷xx?gpp ?"? ?"?"?"?"?"?"?á?+?á?á?"?á?á?á?á?"?"?"yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?p?p?p?paaúúúa?paaa?paaaaaaaaa?p?p?p?p?p?p?p?p?p?p?p?pó8ó8÷]0ó8]8p]ó8/@????
2:08 am
?/÷?/h/h ? /d ?x?xññññy ? ???/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/@@@@??çaóóóó????????ó@?ñ]
2:09 am
ó ó(óúó@ó@ó@ó@?ú?ú?ú?ú?ú?ú ñ?????çwoóó?óóoocsccóóç@ó@ó@ó@ó@ó@ó@ó@ó@ó@ç@ó@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@ç@>@>@>@@]pé@é@
2:10 am
2:11 am
2:12 am
2:13 am
2:14 am
2:15 am
??óóów 0y@y@00y@y@y@y@ypy@ypypypypy@y@y@y@y@;@9@y@y@y@y@ç@ç@ç@y@y@y@y@y@y@ç@ç@=
2:16 am
2:17 am
= = = úúúúpúúúpp0ppy@y@y@y@y@y y y y@y@0y y y y@yp000000000000y@0000ç@ç@ç@= = = = = = = = = < < = = = < ú/úúúúúúúúúúúú[@[@- - - - - - - - = - - - - - = = = = = = ú+ú+ú+úúpp0púú= ç@ç@ç@[@y@y@000000y@y@y@y@000000000000009@9@009 =@=@=@9 9 9 9@9@9@9 9 9 9@9@ñ m l m e d l é uuu 5=? - 00pv e w w w í 0- gú'úvú[ú[@[@s@s@w@rúvúv@v@í@íúí@í@ó@ó@w@w@w@w@gee óóóówóóoooooooooooooooowçñ< < = = = < < < < < < < < , < < < <
2:18 am
2:19 am
óóóxññ? x? x÷q÷÷ñy
2:20 am
2:21 am
óóó/óóóóóóóóóóóóóó/óóó/h/óóóóx /÷óx óx óxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóx /ó ó óxóxóxó /÷/÷óxó ó óxóxóx//ó óxóxóxó ó ó óx]xóx/ó óxóxóx/ó ó óx/÷ /ó ó óxóxóxóxóxóx/÷/÷óxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóx óxóxóxóxóxóxóxóx óxóxóx óxóxóxóx/÷óxóxóxóxóxóxóxóx óx/÷/÷/÷óxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóx/÷óxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóx/÷óxóxóxóxóxóxóxóxóx/÷óxóxóxóxóxóx/÷/÷óxóxóxóxóxóxóxóx/÷óxóx/÷/÷/÷óxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóxóx/ó ó óxóxóx/ó ó ó ./ó ó ///ó ó //ó ó //ó ó ó ó ó ó /ó ó ó /./ó ó ///ó ó //? ? ???>??>??0????>????>?? >>??÷?÷?÷?x?÷?÷?÷?÷?÷ ?÷?÷??x?x??÷?x?x?x?÷>??x?= ? ?÷?ñxñxñx?÷? ???>?0? ???ú?ú>?>?>>??>?????ñ
2:22 am
? ñ@ñ@ñ@ñ@/h//h xxó5?g?>?
2:23 am
2:24 am
..... aaaaa
2:25 am
2:26 am
óa ?a?a?a??a?a?a ??a????===??=?=???== cs?xóñwó//óó..óó///ññóóóó//ñóóóóóñññó//óóóññóóóñññó/óóóóóóó////ó+óóóóó//óóóñó//./.../w/./ó//ñ./óó.ó.>>>
2:27 am
óó??ç?ç
2:28 am
2:29 am